gminna rada seniorów

Gminna Rada Seniorów powstała 16.12.2015 r. Jej celem jest integracja środowiska seniorów /60+/ i wspieranie ich udziału w życiu społeczności lokalnej. Rada ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny. Członkowie Rady pracują by poprawić warunki życia seniorów współpracując z różnymi organizacjami i władzami gminy przy rozstrzyganiu istotnych potrzeb ludzi starszych. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych seniorów. Zgłaszajcie nam swoje potrzeby. Podpowiadajcie, co jeszcze możemy zrobić, aby seniorom w gminie Stare Babice żyło się lepiej.

Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych seniorów.
Zgłaszajcie nam swoje potrzeby.
Podpowiadajcie, co jeszcze możemy zrobić, aby seniorom w gminie Stare Babice żyło się lepiej.

Borzęcin

Tadeusz Wiśniewski
tel.: 603 043 040

Stanisławów

Anna Czajkowska
tel. 606 455 060

Zielonki-Wieś

Karol Gałecki
tel. 606 127 667

Blizne Łaszczyńskiego

Stanisław Malinowski
tel.: 601 999 919

Kwirynów

Marianna Kosińska
tel. 693 530 802
    Maria Parlińska
tel. 602 231 157

AKTUALNOŚCI

Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 r.

Informujemy, że na terenie Gminy Stare Babice funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Uprawnionymi do otrzymania tej formy pomocy są osoby nie będące w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba

Czytaj więcej »

Bezpłatne badania mammograficzne

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po raz pierwszy w 2022 roku mogą wykonać

Czytaj więcej »
Back to top button
Skip to content