AktualnościOświataWiadomościZ życia gminy

Dotacje z konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina”

Gmina Stare Babice otrzyma dwa granty na wsparcie rozwoju cyfrowego i zwiększenie cyberbezpieczeństwa, a także na zapewnienie dostępu do sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin popegeerowskich.

Grant w wysokości 100 000 zł zostanie przeznaczony na zakup oprogramowania mikroEZD dla Gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz serwera niezbędnego do instalacji tego oprogramowania, a także na wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Dotacja pochodzi z konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Umowa przyznania grantu została już podpisana.

Z kolei grant w wysokości 46 500 zł przyznano Gminie na zakup 15 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami dla dzieci z rodzin popegeerowskich zamieszkałych na terenie Gminy. Wniosek został złożony na podstawie zgłoszeń uprawnionych do udziału w programie mieszkańców. Dotacja pochodzi z konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Program jest odpowiedzią na problem deficytu sprzętu komputerowego, który utrudnia realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Obecnie trwa procedura podpisywania umowy przyznania grantu.

Oba granty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

pokaż więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Skip to content