turystyka

Poznaj gminę Stare Babice na nowo!

o gminie

  • malowniczy krajobraz

    Gmina położona jest na Mazowszu za zachodnią granicą Warszawy na południowym skraju Puszczy Kampinoskiej, w której skład wchodzi także znaczna część obszarów Kampinoskiego Parku Narodowego.

  • obszary cenne przyrodniczo

    Gmina wchodzi w skład cennych przyrodniczo obszarów: parku narodowego i jego otuliny, obszaru Natura 2000 i Warszawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Powyższe uwarunkowania i bliskość zaledwie 14 km do centrum Warszawy determinują dynamiczny rozwój Gminy.

poznaj gminę na nowo!

Zapraszamy do obejrzenia miejsc historycznych, wartościowych przyrodniczo, a także miejsc rekreacji, w którym można spędzić czas wolny i zwiedzić w weekend.

Miejsca pamięci

Sprawdź miejsca na mapie

Back to top button
Skip to content