AktualnościEkologiaOświataWiadomości

prof. Jadwiga Kobendza kandydatką na patrona Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych

Wybieramy patrona szkoły

W ramach projektu prowadzonego w szkole w Koczargach Starych dotychczas uczniowie zapoznali się już z sylwetkami wszystkich kandydatów, uczestnicząc w prezentacjach, które zostały przedstawione przez poszczególne komitety wyborcze.


8 kwietnia był dniem, w którym dzieci poznały ostatnią kandydatkę – prof. Jadwigę Kobendzę. Pani Profesor działała na terenie naszej gminy, a jej spuścizną jest Kampinoski Park Narodowy. KPN – niepowtarzalny na skalę światową, park narodowy leżący przy samej granicy ze stolicą Polski. Dzisiaj jako gmina i jej mieszkańcy czerpiemy z tego dobrodziejstwa, które Pani Jadwiga utworzyła 63 lata temu – 16.01.1959 r.
Podczas spotkania uczniowie obejrzeli prezentację o samej kandydatce oraz wysłuchali dużo ciekawych informacji na temat świata przyrody i zabawili się w tropicieli (odgadywali do kogo należą poroża, wysłuchane odgłosy oraz ślady zwierząt na śniegu) Wszystkie zadania realizowali z wielkim zaangażowaniem i wykazując się sporą wiedzą, którą warto pielęgnować i rozwijać. Nie zabrakło podczas wykładu również odniesień proekologicznych do naszego życia codziennego – dowiedzieli się, że huśtawka z opony to również rodzaj up – cyclingu. Niektórzy, otrzymali specjalne zadanie i czujnie pilnowali naszej planety przez cały apel- balonik symbolizujący Ziemię.
Dzieci dowiedziały się jak wielki wpływ na naszą okolicę miała Pani Profesor, że to dzięki niej naszym sąsiadem dzisiaj jest Kampinos, zamiast trasy szybkiego ruchu. Jak wiele gatunków roślin oraz zwierząt mieszka dzięki niej obok nas. Jakimi są szczęściarzami, że mogą korzystać z dobrodziejstwa tych wielkich płuc. Dzięki działaniom Jadwigi Kobendzy, dzisiaj na terenie KPN przywracana jest równowaga w świecie roślin, zwierząt oraz wodna.
Profesor promowała ekologiczną postawę wobec otaczającej nas przyrody. Szczególnie poszanowania drzew, roślin jako ważnych mieszkańców naszej planety oraz gleby, jej struktury i istotę jej ochrony. Swoim życiem, postawą i wartościami, udowadniała także, że pozycja kobiety w świecie naukowym ma bardzo duże znaczenie, nawet w tak trudnych powojennych czasach w jakich żyła. A świadectwo jej działań-KPN, powinno stanowić dla przyszłych pokoleń wzór do naśladowania.


„Kobendzina” – Nasza Super bohaterka – to kobieta, która swoją śmiałością i wizją zmieniała świat, zarażała innych energią, siłą i niezłomnością i potrafiła przezwyciężać zarówno osobiste bariery, jak i społeczne czy polityczne ograniczenia.
Wyróżnia ją działalność naukowa, dydaktyczna oraz promocja ruchu krajoznawczego, w postaci odpowiedzialnej turystyki, co jest tak aktualnym tematem, w świetle doniesień płynących z KPN o zadeptywaniu chronionej w nim przyrody.
Korzyściami wyboru Pani Kobendzy na patrona szkoły byłaby przede wszystkim nauka postawy ekologicznej i uświadomienie uczniom i mieszkańcom jaki wpływ na przyrodę mają nasze codzienne działania. Edukacja właściwych nawyków proekologicznych w codziennym życiu, zrozumienie zależności pomiędzy środowiskiem, gospodarką, społeczeństwem i wykształcenie świadomość oraz zainteresowanie tymi zależnościami.  Bliskość KPN i nawiązanie ścisłej współpracy ze szkołą – wyjaśni zjawiska przyrodnicze na przykładzie rzeczywistych procesów i obiektów, na zajęciach w terenie a także nauczy znaczenia środowiska naturalnego i bezpośrednio ukaże złożoność ekosystemu, w którym człowiek stanowi równoważną część. Nauka i zaangażowanie od najmłodszych klas przyczyni się do rozwoju i rozpowszechnienia proaktywnych zachowań wśród rodziny i przyjaciół, ostatecznie przekazując je przyszłym pokoleniom.
W kolejnych tygodniach wszyscy uczniowie wezmą udział w aktywnych spotkaniach z przyrodą zorganizowanych przy współpracy z KPN. Warsztaty i spotkania będą realizowane na terenie parku.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmem z prezentacji oraz próby odgadnięcia tropów: https://www.youtube.com/watch?v=6DaQFpg18IU&ab_channel=AnnaDoberska

Oprócz Pani Jadwigi Kobendzy kandydatami są:

Radiostacja Babice
Bł. Kardynał Stefan Wyszyński
Prof. Simona Kossak
Kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco, zakładki na stronie szkoły https://szkola-koczargi.edupage.org/a/wybory-patrona gdzie są zamieszczane aktualności związane z wyborami.

Zdjęcia: Anna Doberska

pokaż więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Skip to content